Wat betekent de AVG voor het beleid van mijn klantenservice?

De AVG, veel bedrijven worstelen ermee. Wat mag wel en wat niet? Hoe moet ik privacygevoelige gegevens van klanten registreren? De regels zijn nog zo nieuw dat niemand precies weet hoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming nu in verschillende situaties moet worden toegepast. Ook uw klantenservice krijgt ermee te maken. Welke gegevens over uw klant registreert u bij contact? Hoe lang wordt deze informatie bewaard? Allemaal vragen waar u een antwoord op moet hebben nu de wet in werking is getreden.

Wat betekent de AVG voor het beleid van mijn klantenservice?

Houd rekening met bewaartermijnen

De AVG schrijft voor dat u gegevens over klanten en klantcontacten niet langer mag bewaren dan noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering. Binnen veel bedrijven worden automatische back-ups gemaakt van communicatie via bijvoorbeeld e-mail en sociale media. Stel hiervoor termijnen in waardoor informatie die niet noodzakelijk is om bewaard te worden tijdig wordt verwijderd. Houd er ook rekening mee dat een klant het recht heeft om ‘vergeten’ te worden. Als iemand verzoekt zijn informatie te verwijderen dan moet u daar gehoor aan kunnen geven en ook kunnen aantonen dat de info is gewist.

Hoe omgaan met dataportabiliteit?

Krachtens de AVG heeft een klant er recht op dat informatie uit uw systemen wordt doorgestuurd naar een door deze klant aan te wijzen persoon of instantie. Houd er dus rekening mee dat u een dergelijk verzoek kunt krijgen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als een klant een advocaat inschakelt of om een second opinion vraagt. U moet dan in staat zijn om alle informatie die hiervoor relevant is aan te leveren en door te sturen.

Hoe werkt het voor landen buiten de EU?

De AVG is van toepassing op landen die lid zijn van de EU. Maar het kan zijn dat u informatie moet sturen naar een land buiten de Unie. Dit mag alleen als dat land de veiligheid van gegevens voldoende kan waarborgen. Merk hierbij op dat niet veilige landen soms niet voor de hand liggen. Amerika staat bijvoorbeeld op de lijst van landen die een niet voldoende beveiliging voor privacygevoelige gegevens kunnen bieden. Het is dus niet in alle gevallen toegestaan om informatie aan de VS door te sturen. Als de eigenaar van de gegevens hiertegen bezwaar aantekent is de kans groot dat deze in het gelijk wordt gesteld.

Beoordeel Wat betekent de AVG voor het beleid van mijn klantenservice? Klantenservice

Welk cijfer geef jij aan de Wat betekent de AVG voor het beleid van mijn klantenservice? klantenservice?