VVV-Venlo

VVV-Venlo is de lokale voetbalclub in Venlo. Het stadion biedt ruimte voor ongeveer 8000 mensen. In 2005 werd de naam van de hoofdsponsor meegenomen, waardoor het stadion momenteel de naam ‘Seacon stadion – De Koel’ heeft gekregen. Wat moet u weten over VVV-Venlo Er kunnen natuurlijk hele verhalen worden geschreven over de historie en huidige … Lees meer

ANBO

Over ANBO ANBO is een organisatie die zich voornamelijk inzet als belangenbehartiger voor senioren in Nederland. Haar focus gebieden zijn inkomen, wonen & omgeving en gezondheid. Aandachtspunten zijn levenskwaliteit voor de huidige en toekomstige generaties senioren, emancipatie, participatie, keuzevrijheid en tenslotte solidariteit tussen de generaties. Naast dat ANBO opkomt voor belangen van senioren, biedt zij … Lees meer

Kadaster

Over het Kadaster Het Kadaster is een bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten. De naam Kadaster stamt af van het middeleeuws-Latijns catastrum. Sinds 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Zij voeren zelfstandig taken uit. De eindverantwoordelijkheid ligt in de handen van de minister van Infrastructuur en … Lees meer

Instituut Gak

Over Instituut Gak Instituut Gak is een vermogensfonds dat projecten op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland financiële ondersteuning biedt. De stichting stelt subsidies beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, maar heeft ook ruimte om de aanvraag van subsidies voor projecten te honoreren. Naast de subsidiëring van projecten en wetenschappelijk onderzoek stelt de stichting … Lees meer

Leergeld

Over Leergeld Leergeld is een organisatie die zich richt op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. Leergeld wil dit doen door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dit zijn activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Denk bijvoorbeeld aan … Lees meer

Jeugdzorg Nederland

Over Jeugdzorg Nederland Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Het is de missie van de organisatie om kinderen en ouders/opvoeders met opvoed- en opgroeiproblemen zo te begeleiden dat ze maximaal in de maatschappij kunnen participeren. Dit kan alleen bereikt worden als … Lees meer

AMK Nederland

Over AMK Nederland AMK Nederland is per 1 januari 2015 opgegaan in een nieuwe organisatie: ‘Veilig Thuis’. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Contactgegevens Voor meer informatie over Veilig Thuis gaat u naar www.vooreenveiligthuis.nl. U kunt ook gratis contact opnemen via 0800-2000.

Kindertelefoon

Over de Kindertelefoon De Kindertelefoon is een zelfstandige stichting en telefonische hulpdienst voor kinderen die bestaat sinds 1979, de stichting draait voornamelijk met de hulp van vrijwilligers. De Kindertelefoon is er voor kinderen en jongeren die vragen hebben of graag hun verhaal kwijt willen aan iemand. De kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar kunnen … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Groningen

Over Bureau Jeugdzorg Groningen Bureau Jeugdzorg Groningen maakt samen met Bureau Jeugdzorg Drenthe onderdeel uit van Jeugdbescherming Noord. Jeugdbescherming Noord is een gecertificeerde instelling voor alle gemeenten in Groningen en Drenthe, die door de rechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert. Diensten JB Noord richt zich op drie diensten: de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en een veilig … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Drenthe

Over Bureau Jeugdzorg Drenthe Bureau Jeugdzorg Drenthe maakt samen met Bureau Jeugdzorg Groningen onderdeel uit van Jeugdbescherming Noord. Jeugdbescherming Noord is een gecertificeerde instelling voor alle gemeenten in Groningen en Drenthe, die door de rechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert. Diensten jeugdzorg JB Noord richt zich op drie diensten: de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en een … Lees meer

Jeugdbescherming Overijssel

Over Jeugdbescherming Overijssel Jeugdbescherming Overijssel is een gecertificeerde instelling voor alle gemeenten in Overijssel, die door de rechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert. Deze jeugdbescherming voert enkel taken uit in opdracht van de gemeenten en de rechtbank op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Diensten jeugdzorg Jeugdbescherming Overijssel richt zich op drie diensten: jeugdbescherming, jeugdreclassering … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland

Over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland maakt onderdeel uit van Jeugdbescherming West. Jeugdbescherming West komt in actie als de veiligheid en ontwikkeling van een kind of jongere wordt bedreigd. De organisatie grijpt alleen in als het echt niet anders kan. Jeugdbescherming West is gecertificeerd en mag maatregelen uitvoeren die de rechter of gemeenten opleggen. … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Haaglanden

Over Bureau Jeugdzorg Haaglanden Bureau Jeugdzorg Haaglanden maakt onderdeel uit van Jeugdbescherming West. Jeugdbescherming West komt in actie als de veiligheid en ontwikkeling van een kind of jongere wordt bedreigd. De organisatie grijpt alleen in als het echt niet anders kan. Jeugdbescherming West is gecertificeerd en mag maatregelen uitvoeren die de rechter of gemeenten opleggen. … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Over Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, oftewel de Jeugd- en Gezinsbeschermers, zet zich er voor in dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Deze instelling is door de overheid gecertificeerd en lid van Jeugdzorg Nederland. De Jeugd- en Gezinsbeschermers zetten in op interventie en hulpverlening in een vrijwillig kader. Door zorg aan te … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Over Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant zet zich in voor veiligheid en een optimale ontwikkeling van kinderen. Het beste is om deze ontwikkeling in de eigen sociale omgeving tot stand te brengen, maar de eerste prioriteit is het creëren van een veilige omgeving. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant biedt de hulp niet zelf, maar zorgt er … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Utrecht

Over Bureau Jeugdzorg Utrecht Bureau Jeugdzorg Utrecht maakt samen met Bureau Jeugdzorg Flevoland onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland. Bureau Jeugdzorg Utrecht komt in beeld wanneer er zorgen over de veiligheid of ontwikkeling van een kind zijn in de provincie Utrecht en in de gemeenten Wijdemeren en Weesp. Samen Veilig Midden-Nederland is een gecertificeerde instelling, … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Zeeland Intervence

Over Bureau Jeugdzorg Zeeland Intervence Bureau Jeugdzorg Zeeland Intervence richt zich op het beschermen van kinderen wanneer zij in hun veiligheid of ontwikkeling worden bedreigd. De missie van deze instelling is dan ook: elk kind veilig! Bureau Jeugdzorg Zeeland Intervence is een gecertificeerde instelling, die door gemeenten of de kinderrechter opgelegde maatregelen mag uitvoeren op … Lees meer

Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland

Over Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland maakt samen met Bureau Jeugdzorg Utrecht onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland. Bureau Jeugdzorg Flevoland komt in beeld wanneer er zorgen over de veiligheid of ontwikkeling van een kind zijn in de provincie Flevoland. Samen Veilig Midden-Nederland is een gecertificeerde instelling, die in opdracht van de gemeenten en … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Friesland

Over Bureau Jeugdzorg Friesland Het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg Friesland. Het regiecentrum bestaat uit twee onderdelen: Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland. Veilig Thuis Friesland richt zich op (het voorkomen van) kindermishandeling en huiselijk geweld. Het doel van Veilig Thuis is het voorkomen en stoppen van kindermishandeing … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Gelderland

Over Bureau Jeugdzorg Gelderland Jeugdbescherming Gelderland, voorheen Bureau Jeugdzorg Gelderland, is een door het onafhankelijke Keurmerkinstituut gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdbescherming Gelderland regelt niet langer de toegang tot de jeugdzorg; dit is een taak van de verschillende gemeenten. Bij complexe zaken en advies wordt Jeugdbescherming Gelderland ingeschakeld. Naast de toegang tot de jeugdzorg, … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Limburg

Over Bureau Jeugdzorg Limburg Bureau Jeugdzorg Limburg is een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van maatregelen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het bureau biedt hulp en ondersteuning wanneer de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken of jeugdreclassering heeft opgelegd. De instelling ziet het als haar maatschappelijke opdracht om op te komen voor de jeugdigen … Lees meer

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Over Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond richt zich op de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in de regio Rotterdam. De instelling grijpt in wanneer deze veiligheid en/of ontwikkeling in gevaar is. Jeugdbeschermers nemen de regie van de hulpverlening op zich in een gezin wanneer dit nodig is. Ze werken samen met ouders en het … Lees meer

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Over de Jeugdbescherming Regio Amsterdam Jeugdbescherming Regio Amsterdam is een gecertificeerde instelling die in opdracht van gemeenten en de kinderrechter maatregelen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit mag voeren. Jeugdbescherming richt zich niet alleen op het uitvoeren van preventieve jeugdbescherming, maar heeft ook de rechten voor de uitvoering van een juridische maatregel. Jeugdbescherming … Lees meer

BKR

Over het BKR Het BKR registreert leningen en kredieten. Het BKR, Bureau Krediet Registratie, is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Sinds 1965 is de stichting al werkzaam op het gebied van krediet registraties. Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht om iedere lening aan te melden bij het BKR. Daarnaast kunnen kredietverstrekkers het systeem ook gebruiken wanneer er … Lees meer

Unicef

Over Unicef UNICEF Nederland is een van de 36 Nationale Comités, die in de rijke landen UNICEF Internationaal vertegenwoordigen.  Zij werven fondsen voor hulpprogramma’s die in 155 ontwikkelingslanden worden uitgevoerd en geven voorlichting over het werk van UNICEF. Bovendien houdt het comité in de gaten of de Nederlandse regering zich houdt aan het Verdrag voor … Lees meer