Categorie

Organisaties / Verenigingen

VVV-Venlo

VVV-Venlo is de lokale voetbalclub in Venlo. Het stadion biedt ruimte voor ongeveer 8000 mensen. In 2005 werd de naam van de hoofdsponsor meegenomen, waardoor …

ANBO

Over ANBO ANBO is een organisatie die zich voornamelijk inzet als belangenbehartiger voor senioren in Nederland. Haar focus gebieden zijn inkomen, wonen & omgeving en …

Kadaster

Over het Kadaster Het Kadaster is een bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten. De naam Kadaster stamt af …

Instituut Gak

Over Instituut Gak Instituut Gak is een vermogensfonds dat projecten op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland financiële ondersteuning biedt. De stichting …

Leergeld

Over Leergeld Leergeld is een organisatie die zich richt op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. Leergeld wil …

Jeugdzorg Nederland

Over Jeugdzorg Nederland Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Het is …

AMK Nederland

Over AMK Nederland AMK Nederland is per 1 januari 2015 opgegaan in een nieuwe organisatie: ‘Veilig Thuis’. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor …

Kindertelefoon

Over de Kindertelefoon De Kindertelefoon is een zelfstandige stichting en telefonische hulpdienst voor kinderen die bestaat sinds 1979, de stichting draait voornamelijk met de hulp …

Bureau Jeugdzorg Groningen

Over Bureau Jeugdzorg Groningen Bureau Jeugdzorg Groningen maakt samen met Bureau Jeugdzorg Drenthe onderdeel uit van Jeugdbescherming Noord. Jeugdbescherming Noord is een gecertificeerde instelling voor …

Bureau Jeugdzorg Drenthe

Over Bureau Jeugdzorg Drenthe Bureau Jeugdzorg Drenthe maakt samen met Bureau Jeugdzorg Groningen onderdeel uit van Jeugdbescherming Noord. Jeugdbescherming Noord is een gecertificeerde instelling voor …

Jeugdbescherming Overijssel

Over Jeugdbescherming Overijssel Jeugdbescherming Overijssel is een gecertificeerde instelling voor alle gemeenten in Overijssel, die door de rechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert. Deze jeugdbescherming …

Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland

Over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland maakt onderdeel uit van Jeugdbescherming West. Jeugdbescherming West komt in actie als de veiligheid en ontwikkeling van een …

Bureau Jeugdzorg Haaglanden

Over Bureau Jeugdzorg Haaglanden Bureau Jeugdzorg Haaglanden maakt onderdeel uit van Jeugdbescherming West. Jeugdbescherming West komt in actie als de veiligheid en ontwikkeling van een …

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Over Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, oftewel de Jeugd- en Gezinsbeschermers, zet zich er voor in dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. …

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Over Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant zet zich in voor veiligheid en een optimale ontwikkeling van kinderen. Het beste is om deze ontwikkeling in …

Bureau Jeugdzorg Utrecht

Over Bureau Jeugdzorg Utrecht Bureau Jeugdzorg Utrecht maakt samen met Bureau Jeugdzorg Flevoland onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland. Bureau Jeugdzorg Utrecht komt in beeld …

Bureau Jeugdzorg Zeeland Intervence

Over Bureau Jeugdzorg Zeeland Intervence Bureau Jeugdzorg Zeeland Intervence richt zich op het beschermen van kinderen wanneer zij in hun veiligheid of ontwikkeling worden bedreigd. …

Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland

Over Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland maakt samen met Bureau Jeugdzorg Utrecht onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland. Bureau Jeugdzorg Flevoland komt in beeld …

Bureau Jeugdzorg Friesland

Over Bureau Jeugdzorg Friesland Het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg Friesland. Het regiecentrum bestaat uit twee onderdelen: Jeugd- en …

Bureau Jeugdzorg Gelderland

Over Bureau Jeugdzorg Gelderland Jeugdbescherming Gelderland, voorheen Bureau Jeugdzorg Gelderland, is een door het onafhankelijke Keurmerkinstituut gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdbescherming Gelderland regelt …

Bureau Jeugdzorg Limburg

Over Bureau Jeugdzorg Limburg Bureau Jeugdzorg Limburg is een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van maatregelen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het bureau …

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Over Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond richt zich op de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in de regio Rotterdam. De instelling grijpt in wanneer …

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Over de Jeugdbescherming Regio Amsterdam Jeugdbescherming Regio Amsterdam is een gecertificeerde instelling die in opdracht van gemeenten en de kinderrechter maatregelen op het gebied van …

BKR

Over het BKR Het BKR registreert leningen en kredieten. Het BKR, Bureau Krediet Registratie, is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Sinds 1965 is de stichting …

Unicef

Over Unicef UNICEF Nederland is een van de 36 Nationale Comités, die in de rijke landen UNICEF Internationaal vertegenwoordigen.  Zij werven fondsen voor hulpprogramma’s die …