Kadaster

Over het Kadaster

Het Kadaster is een bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten. De naam Kadaster stamt af van het middeleeuws-Latijns catastrum. Sinds 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Zij voeren zelfstandig taken uit. De eindverantwoordelijkheid ligt in de handen van de minister van Infrastructuur en milieu (IenM). De minister verleent goedkeuring aan de jaarrekening, de hoogte van de tarieven en meerjarenbeleidsplan.

Taken

Het Kadaster heeft een tal van taken onder zich. Allereerst heeft het Kadaster als wettelijke taak het beheren van registraties. Onder registraties vallen onder meer: vastgoed, topografie, schepen en luchtvaartuigen. Daarnaast beheert het Kadaster Landelijke voorzieningen en verstrekt zij informatie. De gegevens die zij beheren worden beschikbaar gesteld aan degene die ze opvraagt. Het gaat om onafhankelijke informatie over vastgoed en geografie in heel Nederland. Sommige producten uit het standaard assortiment van het Kadaster geven geen antwoord op de vraag van de klant. Het Kadaster biedt dan maatwerk en advies. Het maatwerk en advies wordt voornamelijk aan overheden verleend. Tot slot worden er ook internationale activiteiten verricht. Het Kadaster deelt kennis met internationale organisaties en adviseert overheidsorganisaties.

Visie

Het Kadaster is van mening dat gegevens houvast kunnen bieden. Gegevens helpen bij het maken van keuzes. Vastgoedgegevens zijn een basis voor economische groei. Dat verplicht het Kadaster om er zorgvuldig mee om te gaan.

Missie

De wettelijke taak van het Kadaster is het zorgen voor rechtszekerheid. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wie welke rechten heeft. Samen met andere overheden wordt er voor gezorgd dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is. Dit gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten.

Contact

Het Kadaster is bereikbaar op het nummer: (088) 183 22 00 op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur. Het fax nummer is: (088) 183 20 50. Daarnaast is het mogelijk om schriftelijk vragen te stellen. Het postadres is: het Kadaster Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn. Het algemene postadres van het Kadaster is niet bestemd voor het indienen van analoge stukken zoals vonnissen, beschikkingen, onder bewindstellingen en beslagen op onroerend goed. Indien uw vraag betrekking heeft op het indienen van stukken die betrekking hebben op schepen en luchtvaartuigen, kunnen deze worden ingediend op het Kadasterkantoor te Rotterdam. Het adres is George Hintzenweg 77 3068 AX Rotterdam.
Op de website worden veel gestelde vragen beantwoord. Mocht het antwoord daar niet tussen staan dan is het mogelijk om vragen te stellen via een contactformulier op de website.

Openingstijden Kadaster klantenservice

Niet bereikbaar op dit moment.

Maandag
gesloten
Dinsdag
gesloten
Woensdag
gesloten
Donderdag
gesloten
Vrijdag
gesloten
Zaterdag
gesloten
Zondag
gesloten
Kadaster

Telefoonnummer Kadaster klantenservice

Telefoonnummer
088 - 183 22 00
Belkosten
lokaal tarief

Adres Kadaster klantenservice

Hofstraat 110
Apeldoorn

E-mailadres Kadaster klantenservice

E-mailadres
onbekend

Kadaster opzeggen

Kadaster direct opzeggen? Dat kan via https://vandaagopzeggen.nl/kadaster.

Kadaster ervaringen

Geen ervaringen.

Plaats een reactie