Kadaster

 klantenservice

Over het Kadaster

Het Kadaster is een bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten. De naam Kadaster stamt af van het middeleeuws-Latijns catastrum. Sinds 1994 is het Kadaster een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Zij voeren zelfstandig taken uit. De eindverantwoordelijkheid ligt in de handen van de minister van Infrastructuur en milieu (IenM). De minister verleent goedkeuring aan de jaarrekening, de hoogte van de tarieven en meerjarenbeleidsplan.

Taken

Het Kadaster heeft een tal van taken onder zich. Allereerst heeft het Kadaster als wettelijke taak het beheren van registraties. Onder registraties vallen onder meer: vastgoed, topografie, schepen en luchtvaartuigen. Daarnaast beheert het Kadaster Landelijke voorzieningen en verstrekt zij informatie. De gegevens die zij beheren worden beschikbaar gesteld aan degene die ze opvraagt. Het gaat om onafhankelijke informatie over vastgoed en geografie in heel Nederland. Sommige producten uit het standaard assortiment van het Kadaster geven geen antwoord op de vraag van de klant. Het Kadaster biedt dan maatwerk en advies. Het maatwerk en advies wordt voornamelijk aan overheden verleend. Tot slot worden er ook internationale activiteiten verricht. Het Kadaster deelt kennis met internationale organisaties en adviseert overheidsorganisaties.

Visie

Het Kadaster is van mening dat gegevens houvast kunnen bieden. Gegevens helpen bij het maken van keuzes. Vastgoedgegevens zijn een basis voor economische groei. Dat verplicht het Kadaster om er zorgvuldig mee om te gaan.

Missie

De wettelijke taak van het Kadaster is het zorgen voor rechtszekerheid. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wie welke rechten heeft. Samen met andere overheden wordt er voor gezorgd dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is. Dit gebeurt tegen zo laag mogelijke kosten.

Contact

Het Kadaster is bereikbaar op het nummer: (088) 183 22 00 op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur. Het fax nummer is: (088) 183 20 50. Daarnaast is het mogelijk om schriftelijk vragen te stellen. Het postadres is: het Kadaster Postbus 9046 7300 GH Apeldoorn. Het algemene postadres van het Kadaster is niet bestemd voor het indienen van analoge stukken zoals vonnissen, beschikkingen, onder bewindstellingen en beslagen op onroerend goed. Indien uw vraag betrekking heeft op het indienen van stukken die betrekking hebben op schepen en luchtvaartuigen, kunnen deze worden ingediend op het Kadasterkantoor te Rotterdam. Het adres is George Hintzenweg 77 3068 AX Rotterdam.
Op de website worden veel gestelde vragen beantwoord. Mocht het antwoord daar niet tussen staan dan is het mogelijk om vragen te stellen via een contactformulier op de website.

Contact met Kadaster

Openingstijden Kadaster klantenservice

De telefonische klantenservice is op dit moment geopend.

Maandag
09:00 -17:00
Dinsdag
09:00 -17:00
Woensdag
09:00 -17:00
Donderdag
09:00 -17:00
Vrijdag
09:00 -17:00
Zaterdag
gesloten
Zondag
gesloten

Telefoonnummers Kadaster klantenservice

Contact met KadasterNummer
Algemeen088 - 183 22 00

Overige contactmogelijkheden Kadaster klantenservice

Kadaster opzeggen

Kadaster direct opzeggen? Dat kan via https://vandaagopzeggen.nl/kadaster.

Kadaster ervaringen

Geen ervaringen.

Heb jij recent contact gehad met Kadaster? Laat ons je ervaring met Kadaster weten!
Beoordeel Kadaster

Adres Kadaster klantenservice

Hofstraat 110
Apeldoorn

Laat ons je ervaring met de Kadaster klantenservice weten!

Je ervaring wordt geplaatst op klantenservicespot.nl.

  • Vermeld in je reactie niet je persoonlijke gegevens zoals je telefoonnummer, adres of wachtwoord.
  • Je review wordt niet naar de Kadaster klantenservice gestuurd maar alleen gedeeld op deze website.

Beoordeel Kadaster Klantenservice

Welk cijfer geef jij aan de Kadaster klantenservice?