DUO

Over DUO De Dienst Uitvoering Onderijs is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO informeert en financiert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Daarnaast organiseert DUO examens. DUO is verantwoordelijk voor enkele hoofdtaken, waaronder het bekostigen van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering, het innen van lesgelden en studieschulden en het erkennen van diploma’s. Ook organiseert DUO … Lees meer

Squla

Over Squla Squla is een leerzaam online oefenprogramma voor kinderen op de basisschool en in de brugklas. Het online oefenprogramma leert de kinderen spelenderwijs de benodigde informatie voor alle vakken van de basisschool en eerste klas. Squla biedt meer dan 70.000 oefenvragen met een heldere uitleg in alle vakken. Onderwijsspecialisten maken vragen die aansluiten op … Lees meer

Leergeld

Over Leergeld Leergeld is een organisatie die zich richt op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een lager inkomen. Leergeld wil dit doen door deze kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Dit zijn activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Denk bijvoorbeeld aan … Lees meer

Vrije Universiteit Amsterdam

Over de Vrije Universiteit Amsterdam De Vrije Universiteit Amsterdam werd op 20 oktober 1880 opgericht door de protestantse predikant, journalist en politicus Abraham Kuyper als particuliere universiteit. De Theologische faculteit was een van de eerste faculteiten van de nieuwe universiteit. Een particuliere universiteit betekende in die tijd ook een onafhankelijke financiering. Met hulp van een … Lees meer

Erasmus Universiteit Rotterdam

Over Erasmus Universiteit Rotterdam De geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam begon in 1913, een aantal Rotterdamse ondernemers brachten geld bijeen voor de oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, de voorloper van de huidige Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor het eerst in Nederland werd ‘economie’ als zelfstandige tak van de wetenschap gedoceerd. In 1939 veranderde de naam … Lees meer

Universiteit Twente

Over Universiteit Twente De Universiteit Twente is ontstaan op 23 november 1961 onder de naam Technische Hogeschool Twente (THT). De THT begon met vier afdelingen: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Chemische Technologie en Algemene Wetenschappen. Pas in 1986 kreeg de THT haar huidige naam, Universiteit Twente. Deze naamsverandering kwam naar aanleiding van een wetsverandering waardoor alle HBO scholen … Lees meer

Radboud Universiteit

Over de Radboud Universiteit De geschiedenis van de Radboud Universiteit begint op 17 oktober 1923 bij de oprichting van de katholieke Universiteit Nijmegen. Op 1 september 2004 werd de naam veranderd in Radboud Universiteit Nijmegen, dit om de samenwerking tussen de universiteit en het RadboudUMC te verduidelijken. De Universiteit heeft zich gevestigd op het oude … Lees meer

Universiteit van Amsterdam

Over Universiteit van Amsterdam De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, de universiteit kent een lange geschiedenis. De Universiteit van Amsterdam is voortgekomen uit het in 1632 opgerichte Atheneaum Illustre. In 1815 werd Atheneaum Illustre wettelijk erkend als instelling van hoger onderwijs. In 1877 werd het Athenaeum omgevormd tot een gemeentelijke universiteit. … Lees meer

Universiteit Maastricht

Over Universiteit Maastricht De Universiteit Maastricht, afgekort UM, is ontstaan uit de in 1976 opgerichte Rijksuniversiteit Limburg. De Universiteit Maastricht kreeg zijn huidige naam in 1996. Sinds 2008 wordt Maastricht University als internationale naam gebruikt maar de afkorting UM en het logo bleven behouden. Ondanks het korte bestaan van de Maastricht Universiteit heeft de universiteit … Lees meer

Universiteit Utrecht

Over Universiteit Utrecht De Universiteit Utrecht, afgekort UU, is een van de grootste Nederlandse Universiteiten. De basis van de Universiteit Utrecht stamt al uit de 7e eeuw, maar pas in de 17e eeuw werd de toen gehete ‘Illustre School’ door het stadsbestuur officieel tot universiteit benoemd. Tot halverwege de jaren 90 droeg de universiteit nog … Lees meer

Universiteit Leiden

Over Universiteit Leiden De Universiteit van Leiden, afgekort LEI, is de oudste universiteit van Nederland. In 1575 werd de universiteit opgericht door Willem van Oranje. De universiteit werd opgericht omdat het in die tijd voor de Noordelijke Nederlanden belangrijk was dat zij hun eigen geestelijken konden opleiden. De financiering van de Universiteit van Leiden ging … Lees meer

Rijksuniversiteit Groningen

Over Rijksuniversiteit Groningen De Rijksuniversiteit Groningen, afgekort RUG, is een Nederlandse universiteit in de stad Groningen. De Rijksuniversiteit Groningen stamt uit 1614 en is daarmee een van de oudste universiteiten van Nederland. In 1614 werd de universiteit als Hogeschool te Groningen gesticht, en werd er gestart met de vier faculteiten, Protestantse Godgeleerdheid, Rechten, Geneeskunde en … Lees meer

NTI

Over NTI Het NTI is een onderwijsinstelling die onderwijs op afstand verzorgt. NTI staat voor het Nederlands Talen Instituut en is in de Tweede Wereldoorlog opgericht door Bram van Leeuwen. Bij het NTI kunt u een cursus of opleiding volgen op uw eigen tempo en in uw eigen omgeving. Het NTI is er vooral voor … Lees meer

LOI

Over LOI De LOI is een onderwijsinstelling die op afstand onderwijs aanbiedt. LOI staat voor Leidse onderwijs instelling en is een van de bekendste opleiders van Nederland. Al sinds 1923 is het mogelijk om thuis te studeren met behulp van het LOI. Zo maakt de LOI onderwijs breder toegankelijk; onderwijs werd makkelijker te combineren met … Lees meer

Hogeschool Rotterdam

Over de Hogeschool Rotterdam De Hogeschool Rotterdam, afgekort HR, is een school voor hoger beroepsonderwijs in Rotterdam. De HR is ontstaan door een fusie van verschillende scholen in de buurt van Rotterdam. Toen de hogeschool nog bestond uit scholen op verschillende locaties ook buiten Rotterdam, werd de school ‘Hogeschool Rotterdam en Omstreken’ genoemd. Toen alle … Lees meer