Categorie

Overheid

Gemeente Venlo

Iedere stad heeft zijn eigen gemeente. Echter, niet ieder stadskantoor is hetzelfde. Voorafgaand aan uw bezoek is het daarom handig om te kijken wat u …

Gemeente Haren

Over de gemeente Haren De gemeente Haren is gelegen in het zuiden van de gemeente Groningen. De gemeente telt ongeveer 19.000 inwoners en heeft een …

SVB bellen

Eenvoudig en snel de SVB bellen met KlantenserviceSpot.nl De meeste mensen krijgen vroeg of laat wel te maken met de Sociale Verzekeringsbank, oftewel de SVB. …

Rijkswaterstaat

Over Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat is het uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland. Zij waren tot 2010 Verkeer en Waterstaat. De organisatie …

Raad van State

Over de Raad van State De Raad van State heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1531. De Raad van State is begonnen als adviseur van …

Kadaster

Over het Kadaster Het Kadaster is een bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten. De naam Kadaster stamt af …

CJIB

Over het CJIB Het CJIB staat voor Centraal Justitieel Incassobureau en is gevestigd te Leeuwarden. Het is een uitvoeringsinstantie van het Nederlandse ministerie van Veiligheid …

Instituut Gak

Over Instituut Gak Instituut Gak is een vermogensfonds dat projecten op het terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland financiële ondersteuning biedt. De stichting …

CAK

Over Cak Cak staat voor het Centraal Administratie Kantoor, een overheidsdienst die taken uitvoert voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, afgekort het VWS. …

DUO

Over DUO De Dienst Uitvoering Onderijs is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO informeert en financiert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen. Daarnaast organiseert DUO …

RDW

Over RDW De RDW staat voor Rijksdienst voor het Wegverkeer. Het is niet de officiële naam, de Wegenverkeerswet 1994 spreekt van Dienst Wegverkeer. Deze instelling …

Avalex

Over Avalex Avalex werd opgericht op 2 april 2001 op initiatief van de gemeenten Leidschendam, Rijswijk en Voorburg. Het doel van Avalex is het inzamelen …

Jeugdzorg Nederland

Over Jeugdzorg Nederland Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Het is …

AMK Nederland

Over AMK Nederland AMK Nederland is per 1 januari 2015 opgegaan in een nieuwe organisatie: ‘Veilig Thuis’. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor …

UWV contact

Meteen met het UWV contact dankzij Klantenservicespot.nl Zoekt u het telefoonnummer van het UWV om uw uitkering te regelen? Of wilt u meer weten over …

Rijksoverheid

Over de Rijksoverheid De Rijksoverheid is het landelijke gedeelte van de Nederlandse overheid. De Rijksoverheid wordt gevormd door alle ministeries en de uitvoeringsorganisaties die onder …

Politie

Over de politie De politie in Nederland richt zich op de bescherming van de democratie, de handhaving van de wet en de gezagsvoering op straat. …

NVWA

<h2>Over NVWA</h2> De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, afgekort NVWA, is een Nederlands agentschap dat toezicht houdt op de naleving van wetten en voorschriften bij Nederlandse …

Ministerie van Financiën

Over het Ministerie van Financiën Het ministerie van Financiën houdt zich in Nederland bezig met de financiën. Het ministerie richt zich op de begroting, de …

Ministerie van Economische Zaken

Over het Ministerie van Economische Zaken Het ministerie van Economische Zaken zet zich in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit ministerie …