Jeugdzorg Nederland

Over Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Het is de missie van de organisatie om kinderen en ouders/opvoeders met opvoed- en opgroeiproblemen zo te begeleiden dat ze maximaal in de maatschappij kunnen participeren. Dit kan alleen bereikt worden als er eenvoudige en toegankelijke zorg is voor de jeugd en de verschillende hulpverleningsinstellingen goed met elkaar samenwerken.
Jeugdzorg Nederland richt zich op het versterken van de kwaliteit van de jeugdzorg en komt daarnaast op voor de belangen van haar leden. Ook behartigt de organisatie de belangen van de ondernemers in de jeugdzorg; Jeugdzorg Nederland treedt op als werkgeversorganisatie voor haar leden. Veel organisaties die onder de Jeugdwet vallen zijn lid van Jeugdzorg Nederland.
Jeugdzorg Nederland biedt zelf geen direct zorg aan voor jeugd, maar vormt de kaders waarbinnen haar leden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Voor het vormen van deze kaders gaat Jeugdzorg Nederland van twee uitgangspunten uit. 1) Kinderen en jongeren kunnen in de toekomst als zelfstandige volwassenen deelnemen aan het maatschappelijk leven. 2) Kinderen en jongeren hebben het recht om veilig bij hun ouders te kunnen wonen.
Niet alleen Jeugdzorg Nederland werkt vanuit deze uitgangspunten, ook de leden van de organisatie hanteren deze uitgangspunten.

Contactgegevens

Wanneer u zorg nodig heeft of vragen heeft over een specifieke zaak, dan kunt u het beste contact opnemen met de betreffende jeugdorganisatie. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot Jeugdzorg Nederland, dan kunt u contact opnemen op diverse manieren. Als eerste is het mogelijk om het contactformulier op de website in te vullen. Het secretariaat neemt dan contact met u op. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met 030-2983400 of een e-mail sturen naar info@jeugdzorgnederland.nl.
Jeugdzorg Nederland is gevestigd aan de Newtonlaan 115 in Utrecht. Het postadres is Postbus 85011, 3508 AA Utrecht.

Openingstijden Jeugdzorg Nederland klantenservice

Niet bereikbaar op dit moment.

Maandag
gesloten
Dinsdag
gesloten
Woensdag
gesloten
Donderdag
gesloten
Vrijdag
gesloten
Zaterdag
gesloten
Zondag
gesloten
Jeugdzorg Nederland

Telefoonnummer Jeugdzorg Nederland klantenservice

Telefoonnummer
030 - 298 34 00
Belkosten
lokaal tarief

Adres Jeugdzorg Nederland klantenservice

Newtonlaan 115
Utrecht ­

E-mailadres Jeugdzorg Nederland klantenservice

Jeugdzorg Nederland opzeggen

Jeugdzorg Nederland direct opzeggen? Dat kan via https://vandaagopzeggen.nl/jeugdzorg nederland.

Jeugdzorg Nederland ervaringen

Geen ervaringen.

Plaats een reactie