Rijkswaterstaat

Over Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is het uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland. Zij waren tot 2010 Verkeer en Waterstaat. De organisatie beheert en ontwikkelt in opdracht van het ministerie van infrastructuur en milieu de nationale netwerken van hoofdvaarwegen, hoofdwatersystemen en hoofdwegen. Als hoofdtaak zorgt de Rijkswaterstaat voor vlotte en veilige doorstroming van het verkeer, het verbeteren van het systeem van vaarwegen en de bescherming tegen overstromingen. Het gaat om een balans tussen de belangen: economie, milieu, woongenot. Dit probeert Rijkswaterstaat te bereiken door burgers bij de inrichting van hun leefomgeving te betrekken en door samen te werken met bijvoorbeeld waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstituten. De Rijkswaterstaat telt momenteel 9000 medewerkers en is opgebouwd door middel van een centrale organisatie.

RWS-loket

Bij het Rijkswaterstaat-loket kunnen vergunningen worden aangevraagd of meldingen worden gedaan. Ook kunnen via het loket van de Rijkswaterstaat een OV Minder Hinder-pas worden aangevraagd, een schadeformulier worden ingevuld of een aanmelding worden gedaan voor een digitaal klantenpanel. Rijkswaterstaat verleent vergunningen en ontheffingen aan bedrijven, particulieren, andere overheden of instanties. Deze vergunningen hebben betrekking op de rijkswegen, rijksvaarwegen en rijkswateren.
Bij meldingen kan er gedacht worden aan een melding over schade. Het is mogelijk om de Rijkswaterstaat aansprakelijk te stellen als er schade aan een voertuig of vaartuig is ontstaan. Er zijn een aantal vereisten waaraan voldaan dient te worden. Allereerst dient de schade te zijn ontstaan op een Rijks(vaar)weg. Er dient een volledig ondertekend schadeformulier weggebruiker of schadeformulier scheepvaart ingevuld te worden. Tot slot moet de schade zijn vastgelegd met bijvoorbeeld een foto van de beschadiging(en) aan het voertuig, facturen of een politierapport.

Contact

De Rijkswaterstaat is gratis te bereiken op het nummer: 0800-8002 van maandag tot er met vrijdag van 07:00 uur tot 20:00 uur. Op zaterdag en zondag is de Rijkswaterstaat bereikbaar van 10:00 tot 18:30 uur. Dit geldt ook voor feestdagen. Het is naast bellen ook mogelijk om schriftelijk contact op te nemen met Rijkswaterstaat. Op de website staat een contactformulier waarin vragen gesteld kunnen worden. Indien het gaat om zakelijke vragen of opmerkingen over de werkwijze van de Rijkswaterstaat als opdrachtgever voor projecten en programma’s, dan dient er contact te worden opgenomen met Servicedesk Zakelijk. De Servicedesk Zakelijk helpt via een contactformulier die vermeld staat op de website van de Rijkswaterstaat.

Openingstijden Rijkswaterstaat klantenservice

Niet bereikbaar op dit moment.

Maandag
gesloten
Dinsdag
gesloten
Woensdag
gesloten
Donderdag
gesloten
Vrijdag
gesloten
Zaterdag
gesloten
Zondag
gesloten
Rijkswaterstaat

Telefoonnummer Rijkswaterstaat klantenservice

Telefoonnummer
0800 - 8002
Belkosten
gratis

Adres Rijkswaterstaat klantenservice

Griffioenlaan 2
Utrecht

E-mailadres Rijkswaterstaat klantenservice

E-mailadres

Rijkswaterstaat opzeggen

Rijkswaterstaat direct opzeggen? Dat kan via https://vandaagopzeggen.nl/rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat ervaringen

Geen ervaringen.

Plaats een reactie