Ministerie van Defensie

Over het ministerie van Defensie Het ministerie van Defensie is verantwoordelijk voor de vrede en veiligheid, zowel in Nederland als daarbuiten. Het ministerie bestaat uit het departement, vier krijgsmachtsdelen, Commando Dienstencentra en de Defensie Materieel Organisatie. De vier krijgsmachtsdelen zijn: de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. De Commandant … Lees meer

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Over het ministerie van Buitenlandse Zaken Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie van het buitenlandse beleid van de Nederlandse regering en voor de uitvoering van dit beleid. Het ministerie behartigt de internationale betrekkingen. Het unieke aan het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat het niet alleen uit een departement in Den … Lees meer

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Over het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt ook wel het moederdepartement van alle ministeries genoemd. Dit ministerie houdt zich onder meer bezig met de democratische rechtsstaat en het openbaar bestuur. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor de kwaliteit van personeel en management in de rijksdienst, voor … Lees meer

Ministerie van Algemene zaken

Over het ministerie van Algemene Zaken Het ministerie van Algemene Zaken houdt zich bezig met het coördineren van het algemene regeringsbeleid en de overheidscommunicatie. Ook is dit ministerie verantwoordelijk voor de voorlichting over het Koninklijk Huis. Het ministerie van Algemene Zaken valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister-president. Er vallen verschillende diensten of afdelingen … Lees meer

Kindertelefoon

Over de Kindertelefoon De Kindertelefoon is een zelfstandige stichting en telefonische hulpdienst voor kinderen die bestaat sinds 1979, de stichting draait voornamelijk met de hulp van vrijwilligers. De Kindertelefoon is er voor kinderen en jongeren die vragen hebben of graag hun verhaal kwijt willen aan iemand. De kinderen en jongeren tot ongeveer 18 jaar kunnen … Lees meer

IND

Over de IND De IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De IND voert de Vreemdelingenwet en de Rijkswet uit op het Nederlanderschap. Dit houdt in dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst zich bezighoudt met de beoordeling van de verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen of … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Groningen

Over Bureau Jeugdzorg Groningen Bureau Jeugdzorg Groningen maakt samen met Bureau Jeugdzorg Drenthe onderdeel uit van Jeugdbescherming Noord. Jeugdbescherming Noord is een gecertificeerde instelling voor alle gemeenten in Groningen en Drenthe, die door de rechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert. Diensten JB Noord richt zich op drie diensten: de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en een veilig … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Drenthe

Over Bureau Jeugdzorg Drenthe Bureau Jeugdzorg Drenthe maakt samen met Bureau Jeugdzorg Groningen onderdeel uit van Jeugdbescherming Noord. Jeugdbescherming Noord is een gecertificeerde instelling voor alle gemeenten in Groningen en Drenthe, die door de rechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert. Diensten jeugdzorg JB Noord richt zich op drie diensten: de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en een … Lees meer

Jeugdbescherming Overijssel

Over Jeugdbescherming Overijssel Jeugdbescherming Overijssel is een gecertificeerde instelling voor alle gemeenten in Overijssel, die door de rechter opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoert. Deze jeugdbescherming voert enkel taken uit in opdracht van de gemeenten en de rechtbank op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Diensten jeugdzorg Jeugdbescherming Overijssel richt zich op drie diensten: jeugdbescherming, jeugdreclassering … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland

Over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland maakt onderdeel uit van Jeugdbescherming West. Jeugdbescherming West komt in actie als de veiligheid en ontwikkeling van een kind of jongere wordt bedreigd. De organisatie grijpt alleen in als het echt niet anders kan. Jeugdbescherming West is gecertificeerd en mag maatregelen uitvoeren die de rechter of gemeenten opleggen. … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Haaglanden

Over Bureau Jeugdzorg Haaglanden Bureau Jeugdzorg Haaglanden maakt onderdeel uit van Jeugdbescherming West. Jeugdbescherming West komt in actie als de veiligheid en ontwikkeling van een kind of jongere wordt bedreigd. De organisatie grijpt alleen in als het echt niet anders kan. Jeugdbescherming West is gecertificeerd en mag maatregelen uitvoeren die de rechter of gemeenten opleggen. … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Over Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, oftewel de Jeugd- en Gezinsbeschermers, zet zich er voor in dat kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Deze instelling is door de overheid gecertificeerd en lid van Jeugdzorg Nederland. De Jeugd- en Gezinsbeschermers zetten in op interventie en hulpverlening in een vrijwillig kader. Door zorg aan te … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Over Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant zet zich in voor veiligheid en een optimale ontwikkeling van kinderen. Het beste is om deze ontwikkeling in de eigen sociale omgeving tot stand te brengen, maar de eerste prioriteit is het creëren van een veilige omgeving. Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant biedt de hulp niet zelf, maar zorgt er … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Utrecht

Over Bureau Jeugdzorg Utrecht Bureau Jeugdzorg Utrecht maakt samen met Bureau Jeugdzorg Flevoland onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland. Bureau Jeugdzorg Utrecht komt in beeld wanneer er zorgen over de veiligheid of ontwikkeling van een kind zijn in de provincie Utrecht en in de gemeenten Wijdemeren en Weesp. Samen Veilig Midden-Nederland is een gecertificeerde instelling, … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Zeeland Intervence

Over Bureau Jeugdzorg Zeeland Intervence Bureau Jeugdzorg Zeeland Intervence richt zich op het beschermen van kinderen wanneer zij in hun veiligheid of ontwikkeling worden bedreigd. De missie van deze instelling is dan ook: elk kind veilig! Bureau Jeugdzorg Zeeland Intervence is een gecertificeerde instelling, die door gemeenten of de kinderrechter opgelegde maatregelen mag uitvoeren op … Lees meer

Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland

Over Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Flevoland maakt samen met Bureau Jeugdzorg Utrecht onderdeel uit van Samen Veilig Midden-Nederland. Bureau Jeugdzorg Flevoland komt in beeld wanneer er zorgen over de veiligheid of ontwikkeling van een kind zijn in de provincie Flevoland. Samen Veilig Midden-Nederland is een gecertificeerde instelling, die in opdracht van de gemeenten en … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Friesland

Over Bureau Jeugdzorg Friesland Het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid is de nieuwe naam van Bureau Jeugdzorg Friesland. Het regiecentrum bestaat uit twee onderdelen: Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland. Veilig Thuis Friesland richt zich op (het voorkomen van) kindermishandeling en huiselijk geweld. Het doel van Veilig Thuis is het voorkomen en stoppen van kindermishandeing … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Gelderland

Over Bureau Jeugdzorg Gelderland Jeugdbescherming Gelderland, voorheen Bureau Jeugdzorg Gelderland, is een door het onafhankelijke Keurmerkinstituut gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdbescherming Gelderland regelt niet langer de toegang tot de jeugdzorg; dit is een taak van de verschillende gemeenten. Bij complexe zaken en advies wordt Jeugdbescherming Gelderland ingeschakeld. Naast de toegang tot de jeugdzorg, … Lees meer

Bureau Jeugdzorg Limburg

Over Bureau Jeugdzorg Limburg Bureau Jeugdzorg Limburg is een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van maatregelen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het bureau biedt hulp en ondersteuning wanneer de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken of jeugdreclassering heeft opgelegd. De instelling ziet het als haar maatschappelijke opdracht om op te komen voor de jeugdigen … Lees meer

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond

Over Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond richt zich op de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in de regio Rotterdam. De instelling grijpt in wanneer deze veiligheid en/of ontwikkeling in gevaar is. Jeugdbeschermers nemen de regie van de hulpverlening op zich in een gezin wanneer dit nodig is. Ze werken samen met ouders en het … Lees meer

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Over de Jeugdbescherming Regio Amsterdam Jeugdbescherming Regio Amsterdam is een gecertificeerde instelling die in opdracht van gemeenten en de kinderrechter maatregelen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit mag voeren. Jeugdbescherming richt zich niet alleen op het uitvoeren van preventieve jeugdbescherming, maar heeft ook de rechten voor de uitvoering van een juridische maatregel. Jeugdbescherming … Lees meer

BKR

Over het BKR Het BKR registreert leningen en kredieten. Het BKR, Bureau Krediet Registratie, is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Sinds 1965 is de stichting al werkzaam op het gebied van krediet registraties. Kredietverstrekkers zijn wettelijk verplicht om iedere lening aan te melden bij het BKR. Daarnaast kunnen kredietverstrekkers het systeem ook gebruiken wanneer er … Lees meer

Kamer van Koophandel

Over Kamer van Koophandel De Kamer van Koophandel (afkorting: KvK) is een belangenorganisatie van het bedrijfsleven. Zij adviseren en behartigen de belangen van ondernemers. Zij adviseren ook de overheid en zetten zich daarbij in voor een goed ondernemersklimaat. Een andere belangrijke taak is de geschillenbeslechting voor handelsconflicten tussen bedrijven. De Kamers van Koophandel zijn daartoe actief in arbitrage op handelsgebied. De … Lees meer

GGD

Over GGD GGD en GHOR Nederland zijn sinds 1 januari 2014 juridisch één vereniging: GGD GHOR Nederland. GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst en GHOR staat voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. De belangrijkste taak van de nieuwe vereniging bestaat uit het collectief behartigen van de belangen van haar leden richting politiek, (lokale) … Lees meer

Gemeente Zwolle

Wanneer en waarom Gemeente Zwolle bellen? Met bovenstaand gemeente Zwolle telefoonnummer kunt u gemakkelijk contact opnemen om al uw vragen en problemen voor te leggen. De gemeente Zwolle openingstijden om te bellen zijn van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur ’s ochtends tot 17:00 ’s avonds. Dit betekent dat de gemeente in het … Lees meer