Bureau Jeugdzorg Limburg

Over Bureau Jeugdzorg Limburg

Bureau Jeugdzorg Limburg is een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van maatregelen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het bureau biedt hulp en ondersteuning wanneer de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken of jeugdreclassering heeft opgelegd. De instelling ziet het als haar maatschappelijke opdracht om op te komen voor de jeugdigen in Limburg die in meer of mindere mate in hun ontwikkeling worden bedreigd. Door deze doelgroep van de juiste hulp, zorg en bescherming te voorzien, krijgen deze jeugdigen een kans op een zo goed mogelijke ontwikkeling.
Bureau Jeugdzorg Limburg heeft een actieve rol in het lokale veld. Deze actieve rol geeft mogelijkheden om snel te schakelen van vrijwillige hulp naar gedwongen hulp wanneer dit nodig is. De specifieke deskundigheid van de medewerkers moet er niet alleen voor zorgen dat probleemsituaties worden opgelost; de deskundigheid wordt ook ingezet om kinderbeschermingsmaatregelen juist te voorkomen.
De medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg worden ingezet in wijkgerichte inter- en multidisciplinaire teams. Op deze manier kan vrijwillige hulp gegeven worden, maar kan er ook snel worden ingegrepen wanneer dit nodig is. Het is belangrijk voor alle kanten dat er een snelle schakeling mogelijk is tussen vrijwillige en gedwongen jeugdzorg.
Bureau Jeugdzorg Limburg beschikt ook over een team spoedeisende hulp (SEH). Dit team is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar in noodsituaties. Het team werkt intensief samen met andere hulpverlenende instellingen. Op deze manier is het mogelijk om in vrijwel alle gevallen snel en secuur hulp te geven.

Contactgegevens

Bureau Jeugdzorg Limburg is gevestigd aan de Slachthuisstraat 33 in Roermond. Schriftelijke post adresseert u aan Postbus 34, 6040 AA Roermond.
Het contactformulier op de website kunt enkel gebruiken wanneer u een cliënt bent of ouder/opvoeder van een cliënt. Het is wel mogelijk om telefonisch contact op te nemen via 088-0073000. U kunt ook een e-mail sturen naar stichting@bjzlimburg.nl.

Openingstijden Bureau Jeugdzorg Limburg klantenservice

Niet bereikbaar op dit moment.

Maandag
gesloten
Dinsdag
gesloten
Woensdag
gesloten
Donderdag
gesloten
Vrijdag
gesloten
Zaterdag
gesloten
Zondag
gesloten
Bureau Jeugdzorg Limburg

Telefoonnummer Bureau Jeugdzorg Limburg klantenservice

Telefoonnummer
088 - 007 30 00
Belkosten
lokaal tarief

Adres Bureau Jeugdzorg Limburg klantenservice

Slachthuisstraat 33
Roermond

Bureau Jeugdzorg Limburg opzeggen

Bureau Jeugdzorg Limburg direct opzeggen? Dat kan via https://vandaagopzeggen.nl/bureau jeugdzorg limburg.

Bureau Jeugdzorg Limburg ervaringen

Geen ervaringen.

Plaats een reactie