IND

Over de IND

De IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De IND voert de Vreemdelingenwet en de Rijkswet uit op het Nederlanderschap. Dit houdt in dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst zich bezighoudt met de beoordeling van de verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen of Nederlander willen worden.
Naast deze beoordeling houdt de IND ook toezicht en is het verantwoordelijk voor de handhaving van het vreemdelingenbeleid. Hiervoor werkt de dienst samen met een aantal andere overheidsinstellingen.
De IND bepaalt niet de regels van het vreemdelingenbeleid, maar voert ze uit. De regels komen op democratische wijze tot stand. Daarna is de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van de regels.
Iedere verblijfsaanvraag wordt zorgvuldig getoetst aan de hand va de complexe regels van het vreemdelingenbeleid. Naast het hebben van duidelijke regels wordt de procedures zo kort mogelijk gehouden en de beoordeling wordt objectief beoordeeld.

Integriteit

Integriteit is een belangrijk begrip binnen de IND. De beslissingen van de dienst zijn van grote invloed op het leven van mensen en worden genomen op basis van vertrouwelijke informatie. De IND-medewerkers dienen zorgvuldig en op correcte wijze om te gaan met de informatie en mogen geen misbruik maken van hun positie. Alle medewerkers hebben zich te houden aan een opgestelde gedragscode. De IND heeft ook een Bureau Integriteit. Dit bureau onderzoekt onder meer integriteitsschendingen.

Contactgegevens

U kunt op verschillende manieren contact opnemen met de IND. Indien u informatie wilt verkrijgen bij de loketten die verspreid zijn over Nederland, dan dient u wel een afspraak te maken. U kunt op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur telefonisch een afspraak maken via 088-0430430. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via het contactformulier op de website.
De IND heeft acht loketten verspreid over Nederland in de volgende steden: Amsterdam, Eindhoven, Den Bosch, Hoofddorp, Rotterdam, Rijswijk, Utrecht en Zwolle.
Er zijn ook verschillende IND kantoren in Nederland. De adresgegevens van deze kantoren kunt u vinden op de website.

Openingstijden IND klantenservice

Niet bereikbaar op dit moment.

Maandag
gesloten
Dinsdag
gesloten
Woensdag
gesloten
Donderdag
gesloten
Vrijdag
gesloten
Zaterdag
gesloten
Zondag
gesloten
IND

Telefoonnummer IND klantenservice

Telefoonnummer
088-0430430
Belkosten
lokaal tarief

Adres IND klantenservice

Dr. H. Colijnlaan 341
Rijswijk

IND opzeggen

IND direct opzeggen? Dat kan via https://vandaagopzeggen.nl/ind.

IND ervaringen

Geen ervaringen.

Plaats een reactie