Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Over het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de ambitie om mensen zo lang mogelijk gezond te houden en zo snel mogelijk beter te maken. Daarnaast richt het ministerie zich op het ondersteunen van mensen met een beperking en het bevorderen van maatschappelijke participatie.
Het motto van het ministerie is ‘Nederland gezond en wel’. Om dit motto te bewerkstelligen richt het ministerie zich op haar drie pijlers: volksgezondheid, welzijn en sport.
Op het gebied van volksgezondheid stimuleert het ministerie mensen tot gezond gedrag. Dit gebeurt door genoeg voorzieningen aan te bieden zodat mensen voldoende keuzemogelijkheden hebben.
Op het gebied van welzijn versterkt het ministerie de sociale infrastructuur. Dit gebeurt in samenwerking met andere ministeries. Belangrijke onderdelen van dit sociale beleid zijn het aanbieden van vrijwilligerswerk en de jeugdzorg.
Sport bevordert de gezondheid, zorgt voor sociale contacten en levert een bijdrage aan zelfontplooiing. Het is de sportieve missie van het ministerie om iedereen een verantwoorde manier te geven om te sporten.

Diensten en instellingen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft verschillende diensten en instellingen onder zijn verantwoordelijkheid.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet en advies geeft. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert wetenschappelijk onderzoek uit op de gebieden van het overheidsbeleid. De Inspectie Jeugdzorg houdt de kwaliteit van de jeugdbescherming en jeugdhulpverlening in de gaten. Ook het agentschap CIBG en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie.

Contactgegevens

U kunt uw vragen of opmerkingen doorgeven via het contactformulier op de website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Informatie Rijksoverheid neemt uw vraag dan in behandeling. Het is ook mogelijk om op werkdagen telefonisch contact op te nemen met Informatie Rijksoverheid tussen 8.00 – 20.00 uur. U kunt dan bellen naar het telefoonnummer 1400.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gevestigd aan het Parnassusplein 5, 2511 VX in Den Haag. Schriftelijke post kunt u adresseren aan Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

Openingstijden Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport klantenservice

Niet bereikbaar op dit moment.

Maandag
gesloten
Dinsdag
gesloten
Woensdag
gesloten
Donderdag
gesloten
Vrijdag
gesloten
Zaterdag
gesloten
Zondag
gesloten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Telefoonnummer Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport klantenservice

Telefoonnummer
070 - 340 79 11
Belkosten
lokaal tarief

Adres Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport klantenservice

Parnassusplein 5
Den Haag

E-mailadres Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport klantenservice

E-mailadres
onbekend

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opzeggen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport direct opzeggen? Dat kan via https://vandaagopzeggen.nl/ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ervaringen

Geen ervaringen.

Plaats een reactie